szures

A cégek komolyságának a felmérése

Európában az utóbbi években ádáz csatákat kellett vívnia a hatóságoknak a kellő komolysággal nem rendelkező cégek ellen. Hatósági szinten többféle próbálkozásnak lehettünk szemtanúi az elmúlt évtizedben.

Romániában ugyancsak megvoltak a különböző lépcsőfokai a szintfelmérésnek, melyek közül jó néhány intézkedés nem bizonyult hatékonynak, sőt egyes megoldások szinte károsnak voltak nevezhetők, valahogy az állami szervek folyamatosan falakba ütköztek, sőt mindinkább akadályozták a vállalkozók lehetőségeit.

Tudvalevő, hogy számos esetben visszaélnek a cégek tulajdonosai a törvény által biztosított lehetőségeikkel, és valamilyen módon kárt okoznak az államnak, vagy partnereiknek.

Vannak olyan esetek, amikor a cég önhibáján kívül válik fizetésképtelenné, de létezik olyan helyzet is, amikor szándékosan lépnek ki a törvényes keretek közül, s ilyenkor adóhátralékot, adósságot halmoznak fel a cégek, amit nem is áll szándékukban törleszteni, megfizetni. Ilyenkor a hatóságok sziszifuszi munkába kezdenek, hogy több éves nyomozó munka árán feltárják az igazságot, és felelősségre vonják a szándékos károkozásért a megfelelő személyeket. Mivel rendre szaporodott ezen vállalkozók száma, így a hatóságok a megelőzésben látták a megoldást, s megpróbálták elejét venni ezen gazdasági bűncselekmények megvalósulásának.

2013 körül az ÁFA-regisztrációt, és az ahhoz kapcsolódó EU-s adószám kiosztását nehezítették meg a román hatóságok, ami azt jelentette, hogy egyre-másra tagadták meg a regisztrációt az alakuló társaságoktól, akik így nem tudtak az ÁFA-körbe csatlakozni, s ennek hiányában nem tudták megkezdeni tevékenységüket. Ez a megoldás hatékony is lehetett volna, csak az volt a baj, hogy nem tudták megszűrni kellőképpen az ügyfeleket, így szinte mindenkitől megvonták az ÁFA-körbe való regisztráció lehetőségét, hiszen minden egyes kezdő vállalkozóról azt feltételezték, hogy valamilyen hátsó szándékkal hozta létre román cégét.

1-2 év alatt azonban az adóhivatal munkatársai felfedezték, hogy zsákutcába vezet ez az intézkedés, így más módszereket vezettek be. Következő lépésként 2014 tájékán a román cégalapítással foglalkozó ügyvédek, tanácsadó irodák életét kezdték ellehetetleníteni, ami már az ezen szolgáltatást nyújtó tanácsadó cégek vegzálásáig, és hatósági zaklatásáig, megfélemlítéséig fajult. Mindezen irányelv mentén haladtak a hatóságok 2016-ig, amikoris kezdtek ráébredni arra, hogy ez is egy tévút, s így sem tudják feltartóztatni a rossz szándékú gazdasági bűnözőket. Mindeközben pedig a hozzánk hasonló cégeket hatósági terrornak tettek ki, melynek célja a tevékenységünk beszüntetése volt.

Ezt követte az új irány felkutatásának a semleges és tanácstalan időszaka, majd 2020-tól kezdődően a banki szféra fokozottabb kontrollja mellett döntöttek a hatóságok, ami egy új EU-direktíva része, s lényege, hogy a banki számlanyitásai szabályokon változtattak, minek következtében már komoly szűrésen mennek át a számlavezetést kérvényező ügyfelek. Ezen intézkedés keretében a bankszámlát kérvényező új vállalkozás ügyvezetője csakis egy sikeres átvilágítás, és bankközpont engedélye után juthat csak bankszámlához. Eme új szabályozás hatékonyságával kapcsolatosan sokan kérdőjeleket fogalmaznak meg, ugyanis az első körben bevezetett megnehezített ÁFA-regisztrációs hercehurcához hasonlóan sok esetben kizárja a kellő komolysággal rendelkező vállalkozókat is az üzleti szférából.

Vajon fognak-e finomítani az eljárásrenden, vagy továbbra is ugyanilyen szigorral kezelik majd az új vállalkozói számlák megnyitását  a bankok, azt egyelőre nem tudni.

A vállalkozói számla megnyitása esetén azonban fontos a megfelelő kinézet, a határozott fellépés, az üzleti terv pontos ismerete, helyi partnerek megléte, valamint a tiszta múlt, hogy az új vállalkozás számára engedélyezze a bank a számlanyitást.

Irodánk továbbra is mindenben segítségére van a kezdő vállalkozóknak, tudásunk legjavával szolgálván ügyfeleinket, ám kiemeljük, hogy teljes mellszélességgel a becsületes és tisztességes üzleti szándék mellett türünk pálcát, s támogatjuk az erkölcsös üzleti magatartást mutató vállalkozókat cégük megalapításában. Minden illegális tevékenységet elítélünk, és csakis az etikus gazdasági magatartás mellett törünk lándzsát.

2009-2019 Nagyvárad, George Enescu utca 3 szám. Email: info@eumedjob.eu
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți